Tijdschrift voor Lerarenopleiders 41 (1) 2020

Bijdragen

Praktijk-voorbeeld Vincent Klabbers
EEN TRAINING BEELDBEGELEIDING VOOR LERARENOPLEIDERS
1
Praktijk-voorbeeld Indra Beunckens
EEN LEERLIJN ‘DIVERSITEIT EN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBAARHEID’ VOOR DE EDUCATIEVE MASTER AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNSTEN.
9
Nieuwe aanpak/ methodiek Paul Janssenwillen
ONTWERP VAN EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING VOOR ERFGOEDEDUCATIE. Een interdisciplinaire good practice voor het beroepsonderwijs.
17
Onderzoek Mariƫlle Theunissen
DUO-STAGES: EEN ONDERZOEK NAAR HET LOPEN VAN STAGE IN TWEETALLEN.
27
Nieuwe methodiek Geert Kelchtermans
EERHERSTEL VOOR HET LESSEMINARIE. NAAR EEN ‘SLOW PEDAGOGY’ IN PROFESSIONELE ONTWIKKELING.
43
Onderzoek Conny Jansen en Monique Volman
PERSOONSVORMING IN HET BASISONDERWIJS: HOE BEREIDT DE LERARENOPLEIDING TOEKOMSTIGE LERAREN HIEROP VOOR?
51
Recensie Emmy Vrieling – Teunter bespreekt het proefschrift van Maartje Henderikx: Mind the gap: Unraveling learner success and behavior in Massive Open Online Courses. 63