Tijdschrift voor Lerarenopleiders 40(3) 2019

Bijdragen

Onderzoeks-artikel Gerda Geerdink & Edwin Buijs
WAT KENMERKT LERAREN IN VERNIEUWINGSSCHOLEN
ZOALS ACT?
157
Praktijk-voorbeeld Lies Vanerum
WIE BEN IK ALS LERARENOPLEIDER? – Een
praktijkonderzoek op basis van Berry’s ‘Tensions
in teaching about teaching’
173
Onderzoeks-artikel Emmy Vrieling, Gerdo Velthorst & Uwe Matzat
DE INZET VAN SOCIALE MEDIA TER ONDERSTEUNING
VAN ZELFGESTUURD LEREN
181
Onderzoeks-artikel Anna Hotze, Melissa Bremmer, Emiel Heijnen,
Monique Pijls, Emer Beamer & Nathalie Roos
ARTSSCIENCES DESIGNATHON – Pressure cooker
voor aankomende leraren die vanuit verschillende
disciplines samenwerken aan een vakoverstijgende
ontwerptaak
193
Onderzoeks-artikel Martine Gijsel, Anna Hotze, Maaike Vervoort,
Sylvia Peters & Anneleen Post
TAALGERICHT WETENSCHAP EN TECHNOLOGIEONDERWIJS
OP DE PABO: IMPACT VAN
PROFESSIONALISERING VOOR PABO-OPLEIDERS
207
Onderzoeks-artikel Jeroen S. Rozendaal, Ariaan van Sandick & Frank de Jong
PARTICIPATIEF ACTIEONDERZOEK: EFFECTIEF VOOR DE
ONTWIKKELING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK
BEROEPSPROFIEL – Casus: landelijke Masters Leren
& Innoveren
223
Recensie Emmy Vrieling-Teunter bespreekt de inaugurale rede
van Anouke Bakx: ‘Begaafde leerling zoekt leerkracht’
239
Recensie Erik Besselink bespreekt de lectorale rede van
Stella van der Wal-Maris: ‘In verbinding: Onderwijs
met het oog op de toekomst’
243
Recensie Nick Ferbuyt bespreekt de doctoraatsverhandeling
van Inge Van de Putte: ‘Het herdenken van de positie
van de zorgcoördinator als ondersteuner van
leerkrachten in het Vlaamse basisonderwijs door
middel van een diffractieve methodologie’
245