Tijdschrift voor lerarenopleiders 40(1) 2019

Bijdragen

Onderzoeks-artikel

Jurriën Dengerink
LERARENOPLEIDERS IN ONTWIKKELING – Een surveystudie naar het werk en de professionaliseringsbehoeften van lerarenopleiders in het hoger onderwijs

1
Onderzoeks-artikel Arie Goijaarts, Bob Koster & Wouter Sanderse
VOORRANG AAN DE STUDENT? – Morele dilemma’s van werkplekbegeleiders bij de begeleiding van aanstaande leraren
19
Onderzoeks-artikel Micha Ummels, Helma Oolbekkkink & Paulien Meijer
FEEDBACK IN EEN PROFESSIONELE LEERGEMEEN- SCHAP – Een onderzoek naar het versterken van de onderzoekende houding van beginnende docenten
33
Beschouwend artikel

Wouter Sanderse & Beau Huijsse
VAN EIGENWIJS NAAR SAMEN WIJS: HOE PRAKTISCHE WIJSHEID LERAREN WÉL KAN HELPEN HET GOEDE TE DOEN

47
Praktijk-voorbeeld Mariëlle Theunissen, Martin van der Plas & Jan Roelevink
ADOLESCENTIEPSYCHOLOGIE: VAN THEORETISCH VAK OP DE HOGESCHOOL NAAR EEN PRAKTIJK- GERICHTE LEERWERKTAAK IN DE OPLEIDINGS- SCHOOL
59
Praktijk-voorbeeld Quinta Kools, Martijn van Schaik & Johan Struik
VAN STRAKKE STRUCTUUR NAAR VRIJHEID IN VORM – Een nieuwe aanpak voor het bachelor- onderzoek binnen Fontys Lerarenopleiding Tilburg
67
Onderzoek Anke Creutzburg & Andrea Visser
LEREN SAMENWERKEN MET OUDERS IN HET PRIMAIR ONDERWIJS – Versterking van de samenwerking tussen lerarenopleiding en scholen
75
Recensie Emmy Vrieling bespreekt het proefschrift van Aniek Draaisma: ‘Career learning environments in vocational education’ 83
Recensie Hanneke Tuithof bespreekt het proefschrift van Tim Huijgen (2018): ‘Balancing between the present and the past’ 87