Tijdschrift voor lerarenopleiders

Vanaf het voorjaar van 2019 kunnen ingelogde leden online het tijdschrift voor Lerarenopleiders raadplegen. Oudere jaargangen zijn online te vinden via deze link (opent in een nieuwe tab).

Tijdschrift voor Lerarenopleiders 41 (1) 2020

Bijdragen Praktijk-voorbeeld Vincent Klabbers EEN TRAINING BEELDBEGELEIDING VOOR LERARENOPLEIDERS 1 Praktijk-voorbeeld Indra Beunckens EEN LEERLIJN ‘DIVERSITEIT EN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBAARHEID’ VOOR DE EDUCATIEVE MASTER AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNSTEN. 9 Nieuwe aanpak/ methodiek Paul Janssenwillen ONTWERP VAN EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING VOOR ERFGOEDEDUCATIE. Een interdisciplinaire good practice voor het beroepsonderwijs. 17 Onderzoek Mariëlle Theunissen DUO-STAGES: EEN ONDERZOEK NAAR HET LOPEN VAN STAGE IN TWEETALLEN. 27 Nieuwe methodiek Geert Kelchtermans EERHERSTEL VOOR HET LESSEMINARIE. NAAR EEN ‘SLOW PEDAGOGY’ IN PROFESSIONELE ONTWIKKELING. 43 Onderzoek Conny Jansen en Monique Volman PERSOONSVORMING IN HET BASISONDERWIJS: HOE BEREIDT DE LERARENOPLEIDING TOEKOMSTIGE LERAREN HIEROP VOOR? 51 Recensie Emmy Vrieling – Teunter bespreekt het proefschrift van Maartje Henderikx: Mind the gap: Unraveling learner success and behavior in Massive Open Online Courses. 63

Tijdschrift voor Lerarenopleiders 40(3) 2019

Bijdragen Onderzoeks-artikel Gerda Geerdink & Edwin Buijs WAT KENMERKT LERAREN IN VERNIEUWINGSSCHOLEN ZOALS ACT? 157 Praktijk-voorbeeld Lies Vanerum WIE BEN IK ALS LERARENOPLEIDER? – Een praktijkonderzoek op basis van Berry’s ‘Tensions in teaching about teaching’ 173 Onderzoeks-artikel Emmy Vrieling, Gerdo Velthorst & Uwe Matzat DE INZET VAN SOCIALE MEDIA TER ONDERSTEUNING VAN ZELFGESTUURD LEREN 181 Onderzoeks-artikel Anna Hotze, Melissa Bremmer, Emiel Heijnen, Monique Pijls, Emer Beamer & Nathalie Roos ARTSSCIENCES DESIGNATHON – Pressure cooker voor aankomende leraren die vanuit verschillende disciplines samenwerken aan een vakoverstijgende ontwerptaak 193 Onderzoeks-artikel Martine Gijsel, Anna Hotze, Maaike Vervoort, Sylvia Peters & Anneleen Post TAALGERICHT WETENSCHAP EN TECHNOLOGIEONDERWIJS OP DE PABO: IMPACT VAN PROFESSIONALISERING VOOR PABO-OPLEIDERS 207 Onderzoeks-artikel Jeroen S. Rozendaal, Ariaan van Sandick & Frank de Jong PARTICIPATIEF ACTIEONDERZOEK: EFFECTIEF VOOR DE ONTWIKKELING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK BEROEPSPROFIEL – Casus: landelijke Masters Leren & Innoveren 223 Recensie Emmy Vrieling-Teunter bespreekt de inaugurale rede van Anouke Bakx: ‘Begaafde leerling zoekt leerkracht’ 239 Recensie Erik Besselink bespreekt de lectorale rede van Stella van der Wal-Maris: ‘In verbinding:Continue reading »

Tijdschrift voor lerarenopleiders 40(1) 2019

Met ONDERZOEKSARTIKELS van (1) Jurriën Dengerink; (2) Micha Ummels, Helma Oolbekkkink & Paulien Meijer; en (3) Arie Goijaarts, Bob Koster & Wouter Sanderse; een BESCHOUWEND ARTIKEL van Wouter Sanderse & Beau Huijsse; PRAKTIJKVOORBEELDEN van (1) Mariëlle Theunissen, Martin van der Plas & Jan Roelevink; en van (2) Quinta Kools, Martijn van Schaik & Johan Struik; een ONDERZOEK van Anke Creutzburg & Andrea Visser; en RECENSIES van (1) Emmy Vrieling en (2) Hanneke Tuithof