Supervisie

Supervisie in het onderwijs is een persoonsgerichte vorm van leerbegeleiding gekoppeld aan de onderwijspraktijk. In de Supervisie leren kleine groepjes van (toekomstige) leraren, onder begeleiding van een supervisor,  op intensieve en  systematische wijze van hun onderwijservaringen. Om fundamenteel leren te garanderen vindt Supervisie plaats in een vertrouwelijke context, op veilige afstand van de professionele omgeving en los van elke vorm van formele  onderwijsbeoordeling.

Supervisie heeft in vele lerarenopleidingen ingang gevonden en kan over het algemeen op een grote waardering rekenen van alle betrokkenen. De themagroep Supervisie wil zich inzetten om de meerwaarde van deze begeleidingsvorm optimaal te laten renderen bij de opleiding en professionalisering van leraren en lerarenopleiders.

Daarbij zijn verschillende invalshoeken mogelijk:

  • Supervisie wordt nog onvoldoende erkend als begeleidingsvorm bij de professionalisering en de loopbaanontwikkeling van leraren en lerarenopleiders. De themagroep Supervisie wil ideeën verzamelen en voorstellen ontwikkelen om deze leemte in te vullen;
  • Supervisie is in sommige lerarenopleidingen nog onbekend. In sommige andere lerarenopleidingen staat Supervisie onder druk omwille van verschillende redenen. De themagroep Supervisie wil kennis en argumenten aanbrengen die de organisatie van Supervisie in de lerarenopleiding kunnen stimuleren;
  • Supervisie komt maar ten volle tot zijn recht als aan de voorwaarden voor kwaliteitsvolle Supervisie voldaan wordt. De themagroep Supervisie wil initiatieven nemen die de kwaliteit van Supervisie en de competentie van begeleiders kunnen bevorderen.

Meer informatie en/of lid worden van de leergemeenschap? Contacteer Els Tanghe (els.tanghe@uantwerpen.be)

Hieronder vind je het educatief materiaal dat door VELOV werd ontwikkeld. (Enkel zichtbaar voor ingelogde VELOV-leden)