Filosoferen

Filosoferen met kinderen en jongeren (FMKJ) creëert een krachtige leeromgeving voor zelfstandig leren denken. Filosofische vragen komen voor in alle leergebieden. Een leraar filosoof beschikt naast de klassieke didactische competenties ook over de socratische competenties om een goed filosofisch onderzoeksgesprek te kunnen voeren. Een resolutie van het Vlaams parlement vroeg (2002) het opleiden van bekwame filosofische gespreksleiders aan de lerarenopleidingen. In verschillende lerarenopleidingen is hier de voorbije jaren op de een of andere manier reeds werk van gemaakt.

De leergemeenschap wil een competentieprofiel opstellen van een filosofisch gespreksleider, en van een opleider van filosofisch gesprekleiders. Daarnaast wordt er ook nagegaan hoe FMKJ verder geïmplementeerd kan worden in het curriculum van de lerarenopleidingen, en wordt expertise in kaart gebracht, uitgewisseld en gedeeld.

Wil je meer informatie, of wil je deze leergemeenschap mee helpen uitbouwen, neem dan contact op met: willy.poppelmonde@telenet.be.

Hieronder vind je het educatief materiaal dat door VELOV werd ontwikkeld. (Enkel zichtbaar voor ingelogde VELOV-leden)