Digitaal leren

 

VELOV is gestart met een professionele leergemeenschap ‘Digitaal Leren’.

Digitaal leren stelt lerarenopleidingen voor meerdere uitdagingen. Open education, distance learning en blended learning voor het onderwijs van de lerarenopleidingen zelf zijn hot topics. Daarnaast blijkt uit internationaal onderzoek dat er een kloof bestaat tussen de manier waarop ICT-integratie aan bod komt in de meeste lerarenopleidingen en wat er van toekomstige leraren verwacht wordt inzake multimediale geletterdheid, mediawijsheid en de inzet van digitale middelen.

We zijn dus eveneens aan zet voor ‘congruent teaching’ inzake vakdidactische ICT-integratie in het onderwijs. Recente visitatieverslagen van Vlaamse lerarenopleidingen bevestigen deze kans. De VELOV-leergemeenschap Digitaal Leren wil een community of practice worden zodat we expertise, ervaringen en ideeën kunnen delen en aftoetsen met elkaar.

Aanvullende thematische evenementen die door de leergemeenschap georganiseerd worden spreken een breed publiek van lerarenopleiders aan.

Meer informatie en/of lid worden van de leergemeenschap? Contacteer Jeroen Thys (Jeroen.thys@ucll.be)

Activiteiten