Professionaliseringsplatform

Vanuit zijn ontwikkelfunctie wil VELOV borg staan voor passende professionalisering van lerarenopleiders. De studiedienst verzamelt good practices en onderzoeksmateriaal. De netoverschrijdende leergemeenschappen gaan als lerend netwerk gericht aan de slag met betrekking tot een bepaald topic.