VELON congres 2018: Cross-overs in werk en opleiding van leraren (12-13 maart 2018)

UITNODIGING VOOR INHOUDELIJKE CONGRESBIJDRAGEN

Op maandag 12 en dinsdag 13 maart 2018 zijn betrokkenen van de Educatieve Agenda Limburg gastheer van het jaarlijkse VELON Congres. Tijdens het congres in TheaterHotel De Oranjerie in Roermond zullen zo’n 600 lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen kennis delen en elkaar inspireren door middel van workshops, keynotes, informele ontmoetingen en interactieve sessies. De initiatiefnemers van dit tweedaagse congres hebben gekozen voor het thema ‘cross-overs in werk en opleiding van leraren’, dat inhoud krijgt middels de volgende begrippen: co-creatie, inspiratie, overbruggen, transformeren, coördineren, innoveren en onderzoeken.

De congrescommissie nodigt u van harte uit om een actieve bijdrage aan het VELON Congres 2018 te leveren. Tot en met 1 november 2017 kunt u binnen een viertal programmalijnen voorstellen indienen:

  1. Cross-overs in leeromgevingen
  2. Cross-overs in (vak)didactiek en (vak)inhoud
  3. Cross-overs in curriculum en opleidingsdidactiek
  4. Cross-overs in onderzoek voor, door en met leraren en lerarenopleiders

 

Meer informatie over het congres vindt u op de VELON website.

Partners van het VELON Congres 2018 zijn: Fontys Lerarenopleiding Sittard, de Nieuwste Pabo Sittard (Fontys Hogescholen en Zuyd Hogeschool), Open Universiteit, Universiteit Maastricht, scholen PO en VO en Mbo-opleidingen in Limburg, gemeente Roermond en Provincie Limburg.

Voor vragen kunt u contact opnemen per e-mail: velon2018@leidscongresbureau.nl