Conferentie en congres

Jaarlijks organiseert VELOV haar grote conferentie over een actueel onderwijsthema. Driejaarlijks vindt er een internationaal congres plaats, dat samen met de Nederlandse collega’s van VELON wordt georganiseerd.

PROFESSIONALISERINGSTRAJECT VELOV 2021

Edu by KU Leuven organiseert in samenwerking met Vereniging voor Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV) in het voorjaar van 2021 een professionaliseringstraject over het ethisch handelen als geëngageerde lerarenopleider in een etnisch-cultureel diverse samenleving. Dit concept poogt een antwoord te bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen, voor elke lerarenopleiding kleuter- ,lager en secundair onderwijs, zowel binnen als buiten de grootstad. Ontdek er alles over op deze pagina.

0 comments

SAVE THE DATE: VELOV congres 2020: in het spoor van de leraar. 6 februari 2020 UCLL Leuven

Het programma van onze congresdag ‘In het spoor van de leraar’ valt stilaan in zijn definitieve plooi. Naast de keynotes van Prof. dr. Jan Elen (gewoon hoogleraar aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven) en dr. Lieve Verheyden (lid van Vlaamse onderwijsinspectie) zijn de inhoudelijke bijdragen onder de vorm van posters, workshops, lezingen en symposia bekend. Laat jou inspireren op deze congresdag en schrijf jou in via de volgende link: Inschrijving VELOV 2020. Er is nog de mogelijkheid om een poster in te dienen om jouw expertise met de deelnemers te delen. De richtlijnen hiervoor kan jij eveneens raadplegen op de inschrijvingswebsite.  

0 comments

VELON- VELOV congres 2019: Opleiden voor de toekomst! -18 – 19 maart 2019 Chasse Theater Breda

Het centrale thema van het VELON-VELOV congres 2019: opleiden voor de toekomst. REGISTREER JE NU!  Op 18 en 19 maart 2019 komen meer dan 600 lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen samen in Breda. Het thema Opleiden voor de Toekomst staat centraal tijdens dit congres. Als we kinderen en jongeren willen opleiden voor de toekomst, dan moeten we ook leraren opleiden voor de toekomst. Wat de toekomst ons brengt en van ons vraagt weten we niet. Daarom is het van belang dat we leraren opleiden die wendbaar zijn in de zin van ondernemend, onderzoekend en creatief én weerbaar door kritisch denken, (zelf)reflectie, zelfregulering. Leraren met een grote maatschappelijke betrokkenheid die zich actief verhouden tot complexe vraagstukken vanuit de samenleving, leraren die samenwerken met elkaar en met andere professionals. Met elkaar staan we – scholen, lerarenopleidingen, onderzoekers, beleidsmakers, politiek – voor de opdracht om nog meer en nog betere leraren op te leiden voor de toekomst. Een opdracht die van ons allen veel creativiteit en samenwerking vereist en waar het VELON/VELOV CongresContinue reading »

0 comments

VELON congres 2018: Cross-overs in werk en opleiding van leraren (12-13 maart 2018)

UITNODIGING VOOR INHOUDELIJKE CONGRESBIJDRAGEN Op maandag 12 en dinsdag 13 maart 2018 zijn betrokkenen van de Educatieve Agenda Limburg gastheer van het jaarlijkse VELON Congres. Tijdens het congres in TheaterHotel De Oranjerie in Roermond zullen zo’n 600 lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen kennis delen en elkaar inspireren door middel van workshops, keynotes, informele ontmoetingen en interactieve sessies. De initiatiefnemers van dit tweedaagse congres hebben gekozen voor het thema ‘cross-overs in werk en opleiding van leraren’, dat inhoud krijgt middels de volgende begrippen: co-creatie, inspiratie, overbruggen, transformeren, coördineren, innoveren en onderzoeken. De congrescommissie nodigt u van harte uit om een actieve bijdrage aan het VELON Congres 2018 te leveren. Tot en met 1 november 2017 kunt u binnen een viertal programmalijnen voorstellen indienen: Cross-overs in leeromgevingen Cross-overs in (vak)didactiek en (vak)inhoud Cross-overs in curriculum en opleidingsdidactiek Cross-overs in onderzoek voor, door en met leraren en lerarenopleiders   Meer informatie over het congres vindt u op de VELON website. Partners van het VELON Congres 2018 zijn: Fontys Lerarenopleiding Sittard, de Nieuwste Pabo Sittard (FontysContinue reading »

VELOV-congres 2018: ‘Breed leren – breed evalueren’ – 8 februari 2018

Geniet na van een succesvol congres! Via deze linken kan u de foto’s en  presentaties van het congres bekijken. “Breed leren is jongeren competenties laten verwerven in onderlinge samenhang en binnen een concrete maatschappelijke context.” (Ernalsteen & Joos, 2011, p.14). “Breed evalueren verwijst naar een brede evaluatie die rekening houdt met een veelheid aan factoren. Het is kijken naar de persoon in zijn geheel met al zijn talenten en mogelijkheden, vanuit verschillende invalshoeken, met verschillende instrumenten, en in verschillende contexten.” (Steunpunt GOK). Congreswebsite voor meer info: www.breed-breder-breedst.be

VELOV conferentie 2017 (Volwassenenonderwijs KISP & Arteveldehogeschool)

Het thema diversiteit is helemaal niet nieuw en reeds onderwerp van vele conferenties en congressen. Toch leek het Velov, Volwassenenonderwijs KISP en Arteveldehogeschool opportuun om dit thema te agenderen. Over het concept diversiteit werd immers reeds veel gedegen studiewerk verricht, maar de concrete implementatie ervan blijkt niet evident. De Velov-conferentie 2017 wil daarom inzetten op “Duurzame Diversiteit”, dat een motor voor change management binnen de lerarenopleidingen kan vormen.  

VELON-VELOV congres 2016: Professionaliseren in en door onderzoek (VUB, IDLO)

Onder vindt u een foto-impressie van het congres en de presentaties. De congresbrochure met het programma vindt u hier.