VELOV conferentie 2017 (Volwassenenonderwijs KISP & Arteveldehogeschool)

Het thema diversiteit is helemaal niet nieuw en reeds onderwerp van vele conferenties en congressen. Toch leek het Velov, Volwassenenonderwijs KISP en Arteveldehogeschool opportuun om dit thema te agenderen. Over het concept diversiteit werd immers reeds veel gedegen studiewerk verricht, maar de concrete implementatie ervan blijkt niet evident. De Velov-conferentie 2017 wil daarom inzetten op “Duurzame Diversiteit”, dat een motor voor change management binnen de lerarenopleidingen kan vormen.

Programma
Conferentiepaden
Conferentiepad 1: diversiteit als grondhouding
Conferentiepad 2: diversiteit binnen curriculumdesign en beleid
Conferentiepad 3: diversiteit en studentenbegeleiding
Conferentiepad 4: diversiteit en didactiek

 

Conferentieblog